Bán vào tháng 5? Ở lại nhưng phải phòng thủ, CFRA nói

Các lá cờ tung bay với đầy đủ nhân viên bên ngoài NYSE vào ngày 09 tháng 4 năm 2020 tại Thành phố New York.Kena Betancur | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Lịch sẽ sớm chuyển sang giai đoạn lịch sử là một trong những giai đoạn tồi tệ nhất đối với cổ phiếu, nhưng CFRA cho biết trong một lưu ý với khách hàng rằng các nhà đầu tư nên xoay vòng và không bán. , nhưng có một số lĩnh vực có thể là mua thông minh, giám đốc chiến lược đầu tư của CFRA, Sam Stovall cho biết trong ghi chú.
click vào màn hình
Tin tức nghe
xem thêm Cuộc sống