Các nhà giao dịch đang xem những cổ phiếu này như một chỉ báo ban đầu về việc nền kinh tế đang mở cửa trở lại

Một xe tải giao hàng container hướng đến một trong những bến cuối tại Cảng Long Beach ở Long Beach, California.Frederic J. Brown | AFP | Một số cổ phiếu nhất định đang tập hợp với niềm tin rằng nền kinh tế sẽ hồi phục sau đợt co rút sâu nhất và nhanh nhất từ trước đến nay, và hầu như không có lĩnh vực nào là trung tâm của sự trở lại đó hơn vận tải đường bộ. Họ đi vào mức thấp trước thị trường rộng lớn hơn vào tháng 3, với một số chạm mức thấp nhất trong những tuần trước khi chạm đáy thị trường vào ngày 23 tháng 3. " nhóm, một chất xúc tác chu kỳ quan trọng cho vận tải hàng hóa nội địa của Hoa Kỳ, "các nhà phân tích Baird viết. "Đại dịch COVID-19 rõ ràng đã làm tăng thêm rủi ro nhu cầu gia tăng cho nhóm trong năm 2020, nhưng nói về lịch sử, vận tải hàng hóa chất lượng có xu hướng hoạt động tốt hơn trong thời kỳ suy thoái của Hoa Kỳ."
click xe du lịch nhé
xem thêm macbook nhé
vào xem macbook