Các quỹ đầu cơ này có quyền giao dịch tại nhà. Đây là những vụ cá cược lớn khác của họ

Quang cảnh con Bull đang sạc với một phụ nữ ở thành phố New York, Hoa Kỳ trong đại dịch coronavirus vào ngày 25 tháng 4 năm 2020.John Nacion | NurPhoto | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Cổ phiếu lưu trú tại nhà đã phá nát thị trường rộng lớn hơn trong năm nay và một số quỹ đầu cơ đã thực hiện những động thái lớn vào những cổ phiếu đó trong quý đầu tiên khi cuộc khủng hoảng coronavirus ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ. CNBC đã sử dụng InsiderScore, FactSet và hồ sơ chứng khoán để tìm các quỹ đã tăng đáng kể cổ phần của họ vào các cổ phiếu lưu trú trong quý đầu tiên và kết thúc tháng 3 với các vị trí trị giá ít nhất 100 triệu đô la.
sổ số nghe bạn
Hài nhé
click xem thêm điều hòa nghe bạn