Chuyên gia thị trường của JPMorgan cho biết ông đang ngày càng thận trọng hơn về cổ phiếu vì rủi ro chính trị

Quang cảnh cô gái sợ hãi đeo mặt nạ trước sàn giao dịch chứng khoán New York ở thành phố New York Hoa Kỳ trong đại dịch coronavirus vào ngày 25 tháng 4 năm 2020.John Nacion | NurPhoto | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro.) Một chiến lược gia hàng đầu của JPMorgan cho biết hôm thứ Năm rằng căng thẳng chính trị gia tăng cả trong nước Mỹ và giữa Mỹ và Trung Quốc gây rủi ro cho đợt tăng gần đây của chứng khoán. thị trường trước khi phục hồi từ mức thấp nhất trong tháng 3, cho biết ông đang "khử" sự lạc quan của mình về thị trường ngay cả khi ông vẫn tự tin rằng tình hình sức khỏe đang được cải thiện.
xem chuột máy tính tại đây nhé
xem thêm chùi nhà
Bất động sản bạn nha