Credit Suisse nói

Brendan McDermid | Reuters (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Credit Suisse cho biết môi trường thị trường đang cho thấy một sự phục hồi có thể xảy ra đối với các cổ phiếu có cổ tức ổn định cho khách hàng. vẫn có thể sẵn sàng để vượt trội hơn. "Trong lịch sử, khi lợi suất trái phiếu giảm, các nhà đầu tư thể hiện sự ưa thích đối với các cấu hình giống như trái phiếu của các cổ phiếu có Lợi suất ổn định", ghi chú cho biết.
động cơ
macbook
tin tức nghe bạn