Đây là những cổ phiếu tốt nhất để sở hữu hiện tại, theo hai loại nhà đầu tư lớn được Goldman theo dõi

Mọi người đến thăm Tượng Bò Sạc trong đại dịch Covid-19 ở Lower Manhattan, Thành phố New York, Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 5 năm 2020.Tayfun Coskun | Cơ quan Anadolu | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Đại dịch coronavirus đã tạo ra một loạt các cơ hội chọn cổ phiếu, hỗ trợ hoạt động của các quỹ đầu cơ và quỹ tương hỗ vào năm 2020. Goldman Sachs đã tìm thấy những cổ phiếu được mua nhiều nhất bởi cả hai David Kostin, trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu Hoa Kỳ của Goldman cho biết: “Lợi nhuận của quỹ thường cao nhất trong thời kỳ phân tán lợi nhuận cao”. "Đại dịch coronavirus đã xúc tác cho việc bán tháo 34% trong S&P 500 và dẫn đến sự phân bổ lợi nhuận cấu thành rộng nhất kể từ Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008."
vào xem núi chúa
vào xe du lịch nha bạn
di động bạn nha