Đối với thu nhập trong những thời điểm biến động này, đây là năm ETF cổ tức hoạt động tốt nhất

Phố Wall vắng bóng người khi mọi người tránh xa khu vực do virus coronavirus vào ngày 30 tháng 3 năm 2020 tại thành phố New York. Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Các nhà đầu tư có thể đang tìm kiếm sự an toàn của cổ tức sau một đợt tăng bất ổn đối với cổ phiếu, nhưng suy thoái kinh tế đã khiến dòng tiền của nhiều công ty gặp rủi ro. Một cách để các nhà đầu tư tiếp cận điều này là đầu tư vào quỹ cổ phiếu chia cổ tức để giảm thiểu rủi ro từ việc một công ty cắt cổ tức. CNBC đã sử dụng FactSet để tìm ra các quỹ giao dịch trao đổi tập trung vào cổ tức đã hoạt động tốt nhất trong năm năm qua.
hội an nghe bạn
Cuộc sống
thời tiết