Jefferies nói rằng các quỹ phòng hộ đã chuyển từ ngắn sang dài trên những cổ phiếu đang đánh bại thị trường này

Mọi người đến thăm Tượng Bò Sạc trong đại dịch Covid-19 ở Lower Manhattan, Thành phố New York, Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 5 năm 2020.Tayfun Coskun | Cơ quan Anadolu | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Theo phân tích từ Jefferies, các quỹ phòng hộ đã chuyển cược của họ vào một số cổ phiếu lớn trong quý này và nó đã thành công vào tháng 6, theo phân tích từ Jefferies. dài thay vì ngắn và ngược lại. Cả hai khoản đầu tư sẽ đánh bại thị trường vào tháng 6, theo một lưu ý từ chiến lược gia cổ phiếu Steven DeSanctis.
Trang chủ bạn nhé
đi đến ninh thuận bạn nha
click tủ lạnh tại đây nha