Mike Santoli lưu ý thị trường: Rally đã đi trước chính nó, các cổ phiếu ngoài rìa Lunatic, chốt lời nhiều

Nghỉ ngơi kiếm được nhiều tiền hay bắt đầu giai đoạn hoàn vốn quá hạn? Không rõ ràng, nhưng phản hồi trong các chỉ số ngày nay cho đến nay vẫn được kiểm soát tốt và khá lành tính cho đến nay. Đã lưu ý trong một vài ngày, dải băng bị kéo căng và tâm lý của nhà giao dịch quá nóng, cần nghỉ ngơi để giảm nhiệt trước khi (mức độ đầu cơ quyền chọn khắc nghiệt, tình trạng mua quá mức lan rộng, v.v.). Đảo ngược của các động lực quay vòng gần đây: Chốt lời nhiều khi nhỏ -cap / value / cyclicals và giá thầu tăng trưởng trở lại / Nasdaq 100 nhà lãnh đạo cũ. Lợi tức trái phiếu cũng giảm, tín dụng chênh lệch gây ra một số hành động thắt chặt gần đây của họ.
đi vào xe đạp nha
vào xem thêm xe đạp nha bạn
màn hình nghe bạn