Những cổ phiếu này bị các quỹ đầu cơ ghét nhất

Elon Musk, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Tesla Motors.Yuriko Nakao | Bloomberg | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Các quỹ đầu cơ trong bối cảnh thị trường trở lại đang đặt cược lớn vào một số cổ phiếu nhất định. Sau đây là những cổ phiếu bị ghét nhất trong số các quỹ đầu cơ dựa trên tính toán từ Jefferies sử dụng dữ liệu lãi suất ngắn mới nhất và hồ sơ chứng khoán. .
vào đây nghe bạn
Sức khỏe
vào xem thêm đời sống tại đây