Theo các nhà phân tích, khi nền kinh tế phục hồi, các cổ phiếu như General Motors và Starbucks là phải sở hữu

Thuyền kayak được trưng bày bên ngoài cửa hàng Dick's Sporting Goods Inc. ở West Nyack, New York.Craig Warga | Bloomberg | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC PRO.) Với việc nền kinh tế đang dần đi lên, các nhà phân tích Phố Wall cho rằng sự phục hồi mang lại vô số cơ hội mua cho các nhà đầu tư. CNBC Pro đã xem xét nghiên cứu Phố Wall gần đây nhất về các cổ phiếu nên mua như nền kinh tế đi lên.
xem công viên tại đây nha
thời sự
vào xem sổ số