UBS hạ cấp Twitter vì bán quảng cáo chính trị, nâng cấp Snap

Ứng dụng Snapchat, Facebook, Twitter, Messenger, Instagram và LinkedIn hiển thị trên màn hình điện thoại thông minh.Chesnot | Getty ImagesUBS lạc quan với hoạt động kinh doanh quảng cáo của Snap và giảm giá trên Twitter, với lý do công ty truyền thông xã hội quyết định loại bỏ quảng cáo chính trị trong một năm bầu cử. UBS đã nâng hạng cổ phiếu Snap để mua từ trung lập và tăng mục tiêu giá lên 24 USD / cổ phiếu từ 16 USD.