Xem Lợi nhuận lành mạnh: Con đường phía trước với Giám đốc điều hành IAVI, Tiến sĩ Mark Feinberg

[Luồng dự kiến bắt đầu lúc 4:45 chiều. ET. Vui lòng làm mới trang nếu bạn không thấy trình phát bên dưới tại thời điểm đó.] Công nghệ vắc xin Ebola có thể được sử dụng để chống lại Covid-19 không? Meg Tirrell phỏng vấn Chủ tịch & Giám đốc điều hành IAVI, Tiến sĩ Mark Feinberg về mối quan hệ hợp tác và nghiên cứu vắc xin của tổ chức ông với Merck. Để có thêm thông tin chi tiết độc quyền từ các phóng viên và diễn giả của chúng tôi, hãy đăng ký nhận bản tin Healthy Returns của chúng tôi để nhận thông tin mới nhất về hộp thư đến của bạn hàng tuần. Và để ngồi ở hàng ghế đầu tại Sự kiện CNBC, bạn có thể nghe trực tiếp từ các giám đốc điều hành, nhà đổi mới, nhà lãnh đạo và những người có ảnh hưởng có tầm nhìn xa trên sân khấu trong "The Keynote Podcast." Nghe ngay bây giờ, dù bạn nhận được podcast của mình.
xe du lịch
vào xem thêm khách du lịch tại đây
xem thêm Tin tức